VOLEBNÍ PROGRAM

Nezávislá kandidátka pro kulturní soužití v politicky vyhrocené době.

Každý dnes ví, co nechce, ale málokdo ví, co chce.“ (David Vávra)

 ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU

 1. Oživit osiřelé zóny (rozpadlé kulturní domy, opuštěné nádraží a obchody).
 2. Podpořit zanedbaný turistický potenciál
  Hradce a jeho částí.
 3. Investovat do rovnocenného vzdělávání
  mládeže.
  (uměleckého, technického
  i tělovýchovného)
 4. Upozadit stížnosti jednotlivce před střídmými
  zájmy většiny obyvatel.
 5. Poskytnout zázemí pro pravidelnou kulturní
  nabídku všech kulturních směrů.
 6. Dát prostor pro realizaci spoluobčanům
  nadšeným do svého oboru či koníčku
  .

KONKRÉTNÍ NÁPADY

Vzdělávání:

DŮM DĚTÍ (středisko volného času) z budov železničního nádraží a opuštěné Jednoty

Pokládáme za v podstatě jediné rozumné řešení využití členité budovy nádraží a zavřené Jednoty v Hradci nad Moravicí pro realizaci tzv. Domu dětí. Je vhodná doba pro získání grantů na přeměnu nevyužitých prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (inspirace úspěšným projektem: Hvězdárna na Žebráku či plánované využití Slezanky jako domu řemesel při SVČ Opava). V době sedavé a počítačové na Hradci chybí především technické kroužky a pohybové (i taneční) aktivity pro děti, mládež, ale i pro dospělé.

Inspirace: malé a členité prostory nádražní budovy jsou ideální pro zřízení technických a řemeslných kroužků. Na fotografii elektrokroužek SVČ Opava.

Rozvoj specializovaných dovedností se neobejde bez dostatečného technického zázemí. Dům dětí by neměl suplovat zdejší ZUŠ, proto by měl nabídnout obory, které se na umělecké škole nevyučují, například: Modelářství, Elektronika, místním živlům přístupná Hudební zkušebna, Dramatický kroužek, Foto a Video laboratoř, Obecné konstruktérství a kutilství. K tomu by měly sloužit především místnosti dnešních bytů a půda. Původní prostory čekárny a výpravčí by bylo vhodné navrátit svému účelu – tedy cestujícím a turistům, ideálně ve formě spojené s milou nádražkou odpovídající potřebám dnešních dní (Inspirace pěkné revitalizace nádraží – žel. st. Nižbor). Prostory bývalé Jednoty pak uzpůsobit jako zrcadlový sál: Jóga, Tanec či Posilovna v prostorách dnešního skladu.

Inspirace: zavřený železniční sklad v Nižboru jako oblíbená sezonní kavárna s čekárnou. 

BEZPLATNÉ PLAVÁNÍ, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK A JEDEN OZDRAVNÝ POBYT pro žáky místních základních škol

Mnoho dětí se vzhledem k finanční náročnosti nikdy nenaučí lyžovat, mnoho dětí také přichází o společné zážitky na ozdravných pobytech, což přispívá pouze ke dvourychlostnímu kolektivu ve třídách. Jsme pro stejné podmínky přístupu k rozvoji dovedností dětí a smazání rozdílů mezi nimi. Uhrazení těchto pobytů a kurzů z rozpočtu města považujeme za dobrou investici.

Kultura:

Přímo navážeme na dosavadní činnost kulturní komise. Tím je samozřejmě pokračování pravidelného provozu KINA ORION, bedlivý dohled nad rekonstrukcí Národního domu a s tím spojené naplnění nového prostoru kulturními akcemi (zkusit zvládnout pozvat alespoň jednou měsíčně zajímavý divadelní či hudební soubor).

Využití rozměrné půdy Národního domu namísto původních megalomanských projektů. Zachování původního rázu budovy a vestavba nových prostor do něj, to jsou doporučení Kulturní komise města, na základě kterých se řídil architekt projektu, Ing. Arch. Vladimír Schmid.

Je však zároveň velkou škodou, že akce s možným přesahem (známá skupina či herci) nyní město neobjednává i do kulturních domů v ostatních částech Hradce (slovo obec pro Jakubčovice, Bohučovice, Žimrovice atd. nelze použít, neboť to jsou ve skutečnosti místní části Hradce n. M.). Význačnější kulturní programy by se měly postupně sjednávat do všech kulturních domů, aby se jednotlivé komunity navzájem více poznávaly.

Město by mělo podporovat pravidelnou, jasně koordinovanou kulturní nabídku, spolupracovat při financování kulturních akcí s opavským magistrátem a státním zámkem a navrátit se tak k modelu fungování rozmanité kulturní nabídky, která znatelně poklesla při zrušení hradeckého MKS a opavského okresu.

Měli bychom být vděční lidem, kteří zdejší kulturu nezapomenutelně a na dlouho obohatili a nezahazovat je přes palubu při prvním „náhradníkovi“. Většinu zážitkových akcí zde vkusně rozjeli na konci 80. let Rytíři z Nemanic. Toho, čeho dosáhli, i uznání v zahraničí, bychom si měli vážit a měli bychom být rádi za možnost spolupráce s jejich pokračovateli. Nesmazatelně se do kulturního dění již přes 100 let zapisuje hradecká dechovka. Pokud soubor s takovou historií podá jasné požadavky na pořízení techniky, nástrojů či cestovného na reprezentaci města v jiné obci či na soutěži, proč nevyjít vstříc místo brumlání o nedostatku peněz.

Jsme pro navrácení účelu prostoru galerie v Národní škole pro pořádání kulturních akcí. Pro jeho bezplatné propůjčování k výtvarné a koncertní činnosti Základní umělecké školy, kdy výstava obrazů a jiných výtvarných děl stává se součástí širšího kulturního provozu. Tedy aby vystavené dílo nebylo tím jediným, co prostor nabízí, ale aby prostor s určitou výstavou sloužil aktivně dalším kulturním akcím a synergicky je pojil.

Galerie Národní školy by měla po rekonstrukci CZŠ opět sloužit jako variabilní multifunkční prostor pro konání rozličných kulturních a společenských akcí. Foto J. Hajduk.

Bezpečnost:

HASIČI

Veškeré sbory dobrovolných hasičů, profesionálové i poloprofesionálové, si zaslouží jednoznačnou a stálou podporu, ať už zachraňují životy, vesnickou kulturu či zahánějí žízeň svých spoluobčanů v klubových výčepech.

OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ

Je žádoucí osvítit celou délku cyklostezky mezi Hradcem a Brankou u Opavy a celou hlavní silnici mezi Hradcem a Kajlovcem, tedy spojnice, kde se běžně pohybují cyklisté i chodci také potmě, zvláště v prodlevách mezi autobusovými relacemi. Je nutné opět rozsvítit lampy železniční stanice až ke Staré poště, aby byl nádražní park přirozeně nasvícen i v noci, jako tomu bylo před opuštěním stanice. 

Turismus:

Pojďme si představit pár nápadů, které by mohly pomoci k dopravní obslužnosti a turistické nabídce jak přespolním, tak nám samotným.

OPRAVA A VESTAVBA NOVÝCH TURISTICKÝCH TRAS

 1. V celém světě, ale i v Česku, probíhá snaha o zpřístupnění divokých terénů a částí divoké přírody i méně zdatným či starším jedincům. Vznikají tak plošinové celky vestavěné do prostorů přírodních krás. Zajímavým zpestřením by mohla být vyhlídková plošinová trasa v zámeckém parku, vestavěná ve vzduchu v příkrém terénu nad zátočinou, směřujíc až do Žimrovic s přemostěním k ADP/KD Žimrovice.
 2. Velkou bolestí Hradce je nutnost vystoupat na hlavní komunikaci Opavskou pro přejití řeky Moravice. Bylo by vhodné vybudovat na místě dřívějšího železného mostu lávku pro pěší a cyklisty (se sjezdem také na novou cyklostezku podél Moravice) a opětovně otevřít nyní nelogicky ukončenou pěší zónu na ulici Podolská.
 3. V památkové zóně při rekonstrukcích nahrazovat asfalt decentní kostkovou dlažbou.

 

Na ulici Podolská navazoval starý most. Na jeho místě by bylo vhodné obnovit lávku pro cyklisty a pro pěší, s návazností na přechod u řezníka a se sjezdem na současnou cyklostezku podél Moravice. Inspirace: Horky nad Jizerou, kde je vedle hlavního tahu také druhá úzká lávka pro pěší.


SYSTÉM SDÍLENÝCH elektroKOL

Turisté za poplatek, místní za vyřízení kartičky, by mohli využívat systém sdílených kol. Výpůjční automatická stanoviště by byla v každé části Hradce a v samotném Hradci na místech s předpokládanou potřebou zastavení turistů i místních občanů (Hradečanka, Kino Orion, Letní kino, pošta Hradec, žimrovský splav, zámek, odstavné parkoviště). Hlavním stanovištěm a depozitem kol by byla krytá čekárna hradeckého nádraží, možným skladem mimo turistickou sezonu pak hnědý drážní dřevěný domek. Vzhledem ke kopcovitému terénu (zvláště okolních částí) počítáme se sdílením kol s elektrickým pohonem, které se v parkovacích stanicích automaticky dobíjejí. Na tuto akci je každoročně možné čerpat dotace. např. č. 14/2017 ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Ukázka stanice sdílených kol. Z Hradce např. do Benkovic by se sdíleným elektrokolem mohli s nákupem vyšlapat i senioři. Dokovací stanice kola dobíjejí, a také evidují jejich pohyb. Obsluha z centrálního přehledu vidí, kde se kola pohybují, kumulují a kde naopak chybí a mohou tak zajistit převoz bicyklů tam, kde jsou v daném čase více zapotřebí.

VÍKENDOVÁ OKRUŽNÍ LINKA

Turistický potenciál našeho města se nesoustřeďuje pouze na jedno místo, míst k navštívení a poznání je zde na větší ploše daleko více. Proto by bylo vhodné zřídit během turistické sezony pravidelnou víkendovou linku s hodinovým intervalem (tedy kdekoliv vystoupím, do hodiny mohu zase nastoupit). Možná trasa menšího autobusku: Nádraží/Zámek Městečko/Hájenka/Kajlovský rybník/Kalvárie/Záviliší/Mostky/
Jakubčovice-Rozhledna/Hradec-Škola/Žimrovice(ADP)/Žimrovský splav/Nádraží.

Inspirace: obecní okružní linka ve Frýdlantu v Čechách funguje již 3 roky. Menší autobus má bezbariérovou plošinu a pojme 37 lidí a 4 kočárky.

VIZE do budoucna

PŘEPÁŽKY ČESKÉ POŠTY Hradec v přízemí, bezbariérový přístup do 1NP zdravotního střediska

V době, kdy Česká pošta na Hradci provozuje pouze dvě přepážky, zřejmě už nikdo nerozumí tomu, proč pošta nutí seniory i zákazníky s balíky stoupat do v létě přehřátého prvního patra. Rádi bychom se státním podnikem navázali dialog, zdali by, logicky, pouhé dvě přepážky neumístil do přízemí a už neprodlužoval nadále soukromé pronájmy ve svých přízemních prostorách budovy. Dialog je nutno navázat také se zdravotním střediskem, kde rovněž doktoři sídlí v prvním patře a není zajištěna bezbariérovost.

LANOVÁ DRÁHA

Odstavná parkovací plocha Kajlovec <-> Zahrada ZUŠ, víkendový provoz v turistické sezoně, pro místní obyvatele lanovka bezplatná, což povede ke zmírnění automobilové dopravy na zámek a případně otevře možnost zákazu vjezdu aut na zámek (mimo zásobování a rezidenty). Inspirace – funkční nová lanovka na zámek Větruše.

ÚZKOROZCHODNÁ DRÁHA na Mariánských lukách

Inspirace: Solvayovy lomy (provozuje parta nadšenců na mašinkách ze zavřených vápencových dolů a lomů).
Trasa: okružní, zastávky Vodní elektrárna -> Výčep u Sudu -> Zátočina -> Vodní elektrárna. Původní úzkorozchodku z hradeckého nádraží do Žimrovic již nelze z bezpečnostních důvodů a platných předpisů realizovat. Zastávka Žimrovský splav by navazovala na autobusovou víkendovou okružní línku.

Jakkoli se tyto nápady a vize mohou na první pohled zdát utažené za vlasy, nejedná se ani v jednom případě o věc, která by již úspěšně nefungovala jinde a nebyla financovatelná v rámci vyhlašovaných grantových okruhů. Každá placená atrakce pro turisty může stejně dobře sloužit i potřebám místních obyvatel. Mnoho projektů, kterým mnoho lidí nevěřilo, se v úspěšnou realizaci podařilo dovést – ať už to byla záchrana hradeckého kina, stavba Letního kina, revitalizace prostor Pivovarských sklepů či získání evropského grantu na projekt záchrany a rozvoje Národního domu. Aby práce na dobrých věcech neustaly, a abychom mohli pomoci uvést v život spoustu dalších dobrých nápadů, sestavili jsme tuto kandidátku.